Kérdése van?
Keressen bennünket elérhetőségeinken!

Szakmai hét játékszabályzat

Összegyűjtöttük nagyobb márkáink képviseletét és elhozzuk a Timár Vaskereskedelmi Kft fóti telephelyére! Mi adjuk az időt, a helyet, a társaságot, már csak Te hiányzol!

📍 Timár Vaskereskedelmi Kft., 2151 Fót Galamb J. u. 1.
📅 2022. szeptember 5 - 9., hétfőtől péntekig
🕓 Reggel 08:00-tól, délután 14:00-ig

 

Azonban nem csak újdonságokkal és bemutatókkal készültünk, hanem NYEREMÉNYJÁTÉKKAL is, melynek szabályzata lentebb görgetve található:

 

Játékszabályzat

A Timár Vaskereskedelmi Kft, (2151 Fót, Galamb József utca 1. továbbiakban: „Timár Vasker” vagy „Szervező”) “Timár Szakmai Napok Nyereményjáték” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket és adatkezelési szabályokat.

A játék időtartama

2022. 09. 05. 7:00 – 2022. 09. 09. 16:00

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői és alkalmazottai.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. A résztvevők kizárása esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A játék menete
A nyereményjáték a Timár Vaskereskedelmi Kft. fóti telephelyén zajlik. A játékban automatikusan részt vesz minden vásárló, aki a megjelölt időponton belül, műszaki terméket vagy termékeket vásárol több mint bruttó 50 000 Ft értékben, illetve az, aki vasanyagot vagy vasanyagokat vásárol több mint bruttó 100 000 Ft értékben. A játékban minden olyan számla részt vesz, amely megfelel a feltételeknek. Egy vásárló akár több számlával is részt
vehet a játékban.

Nyeremény
A Szervező a résztvevő számlák közül sorsolja ki a három nyertest.
A nyeremények:

  • 1. csomag: BOSCH 06019H9021 GWS 180-LI 125mm Akkus sarokcsiszoló+ 2x18V4Ah akku+GAL18V-40töltő+ koffer; BOSCH 2608603182; BOSCH 2608623013; BOSCH 2608901474; BOSCH 2608621796; BOSCH 2608621827; BOSCH 2608601784 (érték: br 109.200 Ft)
  • 2. csomag: BOSCH 0611911121 GBH180-LI (2x4,0Ah + GAL18V-40) Akkus, szénkefementes fúrókalapács; BOSCH 2608578765 (érték: br 108.490 Ft)
  • 3. csomag: BOSCH 0601072V00 GLM50-25G Lézeres távolságmérő (zöld); BOSCH 2607002822 (érték: br 52.260 Ft)

Sorolás és Nyertes értesítése

A Szervező azt a három személyt tekinti nyertesnek aki megfelelt a vásárlási feltételeknek, és a sorsolási bizottság kisorsolta. A Szervező a Játék lezárását követően háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kisorsolja. A sorsolás helyszíne: a Timár Vasker Kft központi telephelye (2151 Fót, Galamb József u. 1), időpontja 2022.09.12. 08:00. A nyertes számla sorszámokat a Szervező 2022. 09. 12. 9.00-kor a hivatalos Facebook oldalán teszi közzé, illetve kifüggeszti a fóti telephely pénztárában.
A nyerteseknek maximum 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy jelentkezzenek a nyereményért. Ha a nyertes a visszaigazolásnak nem tesznek eleget, akkor a nyertes elvesztik a jogosultságot a nyereményre és a Szervező pótnyerteseket sorsol. A pótnyertesre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A nyeremények átadása személyes átvétellel történik a Szervező és a Nyertes előzetes egyeztetése alapján (helyszín, pontos dátum).

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa,  amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata elérhető a timarszerszam.hu weboldalon.
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.  Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

Nyereményjáték lebonyolítása

Adatkezelő: Timár Vaskereskedelmi Kft.
Adatfeldolgozó: Timár Vaskereskedelmi Kft.
Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
A kezelt adatok köre: számla sorszáma
Nyereményjáték átadása személyes úton.
A Játék Nyertese tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok megadása szükséges (név, postázási cím, telefonszám).
Az adatkezelés célja: nyeremény átadása nyertesek (pótnyertesek) részére.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre:
- postázási cím
- telefonszám
- név

A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli.
Az adatkezelés célja: nyereményjáték átláthatóságának biztosítása a nyilvánosság felé Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A játék átláthatóságának, transzparencia biztosítása. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. Tekintettel, hogy a név megjelenítésére a facebookon kerül sor, így annak tárolási időpontját a facebook adatkezelési tájékoztatója határozza meg.

Játékból kizárt személyek adatbázisa

Jelen játékszabályzat írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: marketing@timarvasker.hu. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett kérdéseivel fordulhat a Szervezőhöz a marketing@timarvasker.hu e-mail címre, panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 11. honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).

Fót, 2022. 09. 05.

Újdonságaink

Létra (Festő-Fa) 9 Fokos erősített

Létra (Festő-Fa) 9 Fokos erősített
Kíváló mínőségő fa festőlétra, alapanyaga borovi fenyő
Ár: 36 235 Ft

Létra (Festő-Fa) 8 Fokos erősített

Létra (Festő-Fa) 8 Fokos erősített
Kíváló mínőségő fa festőlétra, alapanyaga borovi fenyő
Ár: 35 825 Ft

Létra (Festő-Fa) 7 Fokos erősített

Létra (Festő-Fa) 7 Fokos erősített
Kíváló mínőségő fa festőlétra, alapanyaga borovi fenyő
Ár: 31 490 Ft

Létra (Festő-Fa) 6 Fokos erősített

Létra (Festő-Fa) 6 Fokos erősített
Kíváló mínőségő fa festőlétra, alapanyaga borovi fenyő
Ár: 26 910 Ft

Létra (Festő-Fa) 5 Fokos erősített

Létra (Festő-Fa) 5 Fokos erősített
Kíváló mínőségő fa festőlétra, alapanyaga borovi fenyő
Ár: 24 705 Ft

Létra (Festő-Fa) 4 Fokos erősített

Létra (Festő-Fa) 4 Fokos erősített
Kíváló mínőségő fa festőlétra, alapanyaga borovi fenyő
Ár: 22 710 Ft

21253 Kész kerítéselem pálca 12-es+41053

21253 Kész kerítéselem pálca 12-es+41053
Az aktuális készletről érdeklődjön az elérhetőségeinken!
Ár: 730 Ft

22104 Kész kerítéselem pálca 42221+42004

22104 Kész kerítéselem pálca 42221+42004
Az aktuális készletről érdeklődjön az elérhetőségeinken!
Ár: 1 231 Ft
Telephelyeink
«
»
Név:
Fóti telephely
Cím:
2151 Fót, Galamb József u. 1.
Telefon:
Acélkereskedelem és építőanyag:
+36 20 320 4063
Szerszám és kisgép kereskedés:
+36 30 106 2496
Vezetékes:
+36 27 359 902
Fax:
+36 27 359-347
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°35'59"N 19°11'13"E
Név:
Szadai telephely
Cím:
2111. Szada, Dózsa Gy. u. 151.
Telefon:
Acélkereskedelem és építőanyag:
+36 20 315 4320
Szerszám és kisgép kereskedés:
+36 20 268 3480
Vezetékes:
+36 28 503 111
Fax:
+36 28 503-110
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°38'31"N 19°18'04"E
Név:
Vecsési telephely
Cím:
2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 22.
Telefon:
Acélkereskedelem és építőanyag:
+36 20 982 6046
Szerszám és kisgép kereskedés:
+36 20 925 8830
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°24'17"N 19°15'20"E
Név:
Érdi telephely
Cím:
2030. Érd, Velencei út 18.
Telefon:
Acélkereskedelem és építőanyag:
+36 20 965 5169
Szerszám és kisgép kereskedés:
+36 20 545 5768
Vezetékes:
+36 23 365 634
Fax:
+36 23 310-336
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°22'34"N 18°54'40"E
Név:
Budakeszi telephely
Cím:
2092 Budakeszi, Bianka u. 10.
Telefon:
Acélkereskedelem és építőanyag:
+36 20 320 8844
Szerszám és kisgép kereskedés:
+36 20 376 2538
Vezetékes:
+36 23 950 064
Fax:
+36 23 332 001
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°29'58"N 18°54'49"E
Név:
Pilisvörösvári telephely
Cím:
2085. Pilisvörösvár, Ipari Park, Szent László u. 6.
Telefon:
Acélkereskedelem és építőanyag:
+36 20 956 3900
Szerszám és kisgép kereskedés:
+36 20 597 3962
Vezetékes:
+36 26 363 900
Fax:
+36 26 530 029
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°36'56"N 18°55'53"E
Név:
Tatabányai telephely
Cím:
2800 Tatabánya, Erdész u. 1.
Telefon:
Acélkereskedelem és építőanyag:
+36 34 300 736
Szerszám és kisgép kereskedés:
+36 20 224 0106
Vezetékes:
+36 34 300 736
Fax:
+36 34 300 736
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°35'01"N 18°23'31"E
Név:
Budakeszi díszkovács üzemünk
Cím:
2092 Budakeszi, Tiefenweg utca 14.
Telefon:
Sarkadi Tamás üzemvezető:
+36 30 565 0277
Díszkovács üzem iroda:
+36 20 926 3678
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
Ajánlatkérő kosár
Ajánlatkérő mini kosár
Menny.
Termék
Bruttó érték
A kosár üres.